Update: Antique

IMG_3542

Maraming salamat po sa University of Antique sa pakikinig at pakikiisa sa‪#‎KalayaanAtinIto‬ sa pagtatanggol sa teritoryo at kabuhayan ng ating bansa.

China out, Kalayaan Atin Ito!


 

Kalayaan ATIN ITO


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s