Video: Piso Para sa Kalayaan Atin Ito volunteers has started!

Piso para sa Kalayaan Atin Ito volunteers, nagsimula na sa Rehiyong Cordillera! Unang donasyon: P700.50 mula sa mga estudyante ng ARESCOM. Maraming salamat mga Patriotiko!!!

Kalayaan ATIN ITO


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s